Kategori Arşivi: Göz Hastalıkları

Şeker hastalığı göze etkisi (Diabetik Retinopati) nedir? Tedavisi nasıldır?

Şeker hastalığı gözü nasıl etkiler? (Diabetik Retinopati) >>

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastalığının gözdeki etkileri nelerdir? Takibi ve tedavisi nasıl yapılır?

Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) nedir?
Hipertansiyon, kan basıncının anormal yükselmesi olarak tanımlanabilir. Sınırı Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sistolik (büyük tansiyon) 140 mmHg, diastolik (küçük tansiyon) 95 mmHg. dır.Toplumun yaklaşık yarısını etkiler. Tekrarlanan kan basıncı ölçümleri, benzer ırk ve çevresel alt yapıdan gelen insanlarla karşılaştırıldığında anormal bulunursa hipertansiyon olarak kabul edilir. Tanı ve tedavideki gelişmelerle hipertansiyona bağlı hastalık ve ölüm hızı oranlarındaki azalmaya rağmen hastalığın komplikasyonlarının tedavisi hekimler için problem olmaya devam etmektedir.
Hipertansiyon kan basıncının yükseldiği dönem olarak kabul edilir. Daha farklı bir durum olan hipertansif hastalıkta ise beyin, kalb, böbrek ve gözlerdeki damarsal lezyonlarla birlikte atardamar basıncında devamlı patolojik yükselme ve çevresel damar direncinde artış vardır. Hipertansif hastalık toplumun yaklaşık %5 inde ortaya çıkar. Sistolik basıncın yükselmesi primer olarak kalbin dışa atımına bağlı olmasına rağmen diastolik basıncın yükselmesi sistolden sonra artan çevresel damar direncine, dolayısıyla hipertansif hastalığa ait klinik anomalilerin göstergesidir.
>>

Behçet hastalığı nedir ? Behçet Hastaları göz açısından nasıl takip edilir ? Tedavisi nasıldır?

 Behçet hastalığının adı nereden geliyor ? >>

Retina Dekolmanı Nedir? Çeşitleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Retina Dekolmanı (RD) Nedir? >>

Retinal Protezler (Yapay Görme Sağlayan Araçlar) ne aşamadadır?

Yapay görme nedir? >>