Retina Dekolmanı Nedir? Çeşitleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Retina Dekolmanı (RD) Nedir?

Retina gözün iç ve arka bölümünü kaplayarak, gözün optik ortamlarında başlayan görme işlevini kendisinde gerçekleştiren ve görüntü uyaranlarını görme siniri aracılığıyla beyne ileten tabakadır ( ağ tabaka ).

‘Retina dekolmanı’,retinanın en dış katı olan retina pigment epiteli (RPE) ile fotoreseptör (ışığa hassas) katları arasında sıvı birikerek, nörosensoryel retinanın yani sinir-duyu katmanının RPE den ayrılmasıdır. Ayrışmış retina bölgesinde görme fonksiyonunun kaybı, tam görme kaybına kadar ilerleyebilir.

Şekil 1; Retina Dekolmanı; üstteki kabarık olan kısım retinanın yerinden ayrılmış olan bölgesidir.

 

RD Belirtileri Nelerdir?

Retina dekolmanı gelişen hastalar başlangışta ışık çakmaları, oval-yuvarlak şekiller ve örümcek ağı şeklinde görüntüler görme, siyah veya kırmızı renkte yağan noktalar ve nihayet dekole yani ayrılmış retina bölgesine uyan görme alanı kaybı tarif ederler. Dekolmanın tipine, yerine ve süresine göre belirtilerin şiddeti farklılaşabilir.

RD nın tipleri nelerdir?

Retina dekolmanının üç tipi vardır : I. Regmatojen (yırtıklı) RD, II. Traksiyonel (çekintili) RD III. Eksudatif (seröz) RD.

I. Yırtıklı retina dekolmanı :

En sık karşılaşılan retina dekolmanıdır. Bu tip dekolmanların oluşmunda rol oynayan durumlar; vitereus jelinin sıvılaşması, arka vitreus ayrışması (dekolmanı)(AVD), retina yırtığı oluşumuna yol açabilen gelişimsel veya edinsel retinal ve vitreoretinal dejeneresanslar ve sıvılaşmış vitreusun retina altına geçmesini sağlayan retina yırtıklarıdır.

Vitreus, hacmı yaklaşık 4 ml ve ağırlığı da yaklaşık 4 g. olan bir jöledir ve göz hacmının 4/5 ini kaplar. Vitreusun %98 i sudur, lifsel çatkısı Tip II kollajenden oluşur. Vitreus, kendisine komşu olan tüm yapılara yaslanmaktadır ancak vitreus tabanında çok sıkı bir yapışıklık gösterir, optik sinir çevresinde, sarı nokta diye bilinen foveal ve parafoveal alanda,büyük retina damarları boyunca ve lens arka yüzünde de zayıf yapışıklıklar gösterir.

Yaşlanmayla, vitreus jeli bozuşarak sıvılaşır (likefaksiyon), kolajen lifler ağında büzüşme ve çökelme ile jel hacmı küçülür ve mini gölcükler oluşur. AVD oluşabilmesi için, yoğunlaşmış arka vitreus kabuğunun yırtılması ile sıvı vitreus jelinin vitreusun ara alana geçmesi, arka vitreus yüzeyini iç retina zarından ayırması gerekir.  Yoğunlaşmış vitreus, gözün yuvarlak hareketleri ile retinayla yapışıklık yerlerinde çekintiye neden olur ve bu çekme gücü de retina yırtıklarına yol açabilir.Işık çakması ve uçuşan cisimler gören hastalarda oluşan retina dekolmanlarında yaklaşık % 15 oranında retina yırtığı vardır ve böyle şikayete neden olan gözlerde retina yırtıklarının retina dekolmanına yol açma oranı % 33-55 tir.Yırtıklı retina dekolmanlarının % 60 ında hastalar dekolman oluşmadan önce vitreus çekintisine bağlı ışık çakmaları, optik sinir önünde ayrılan vitreus korteksine bağlı oval-yuvarlak opaziteler ve kollajen liflerin görüntüsüne bağlı örümcek ağı gibi şekiller, yırtılan retina bölgesinden dökülen RPE hücrelerine veya yırtılan damarlardan kaynaklanan kan hücrelerine bağlı çok sayıda siyah veya kırmızı noktalar görürler. Ayrılmış retina alanına uyan görme alanı kaybı gelişir.Olguların % 40 ı hastada hiçbir belirti olmaksızın, dekolmana bağlı görme alanı kaybı ile ortaya çıkar.Retina muayenesinde dekole retina yüzeyinin dışbükey ve kırışık olduğu görülür, olguların % 97 sinde retinadaki yırtık bulunur. Retina altı sıvısı yerçekimiyle pek yer değiştirmez. Retina altı sıvısının kısmen direne olması nedeniyle göz içi basıncında en az 5 mm Hg. lık düşme meydana gelir.

 • Şekil 2; Yırtık bölgesinden retinanın arkasında sıvının sızarak retinayı yerinden ayırması.

 

Yırtıklı RD oluşumunda rol oynayan çevresel retina dejeneresansları :

1) Lattice dejeneresans (kafes tarzı dejeneresans): RD na en çok neden olan dejeneresanstır, bu olguların yaklaşık % 30 unda bulunur. Toplumda görülme sıklığı % 8 dir ve bu kişiler yaşamları süresince % 1-2 oranında RD geliştirme riskine sahiptirler. AVD varsa yırtık riski % 24 e çıkar.

2) Kistik retina püskülleri: RD larının yaklaşık % 10 undan sorumludur. Sıklıkla tek taraflıdır ve belirti vermez.

3) Bastırmaksızın beyaz dejeneresans (white without pressure – WWP): Arka sınırlarına dev retina yırtıkları yerleşebilirler.

4) Retinoskizis: Aslında yırtıklı RD nın bir alt grubudur, sıklığı % 2.5 olup 40 yaş üzerinde % 7 civarındadır. % 99 u belirti vermez. Retinoskizis üzerinde iç ve dış retina delikleri varlığında tehlikeli olabilir.

II. Çekintili Retina dekolmanı :

Retina yüzeyindeki veya vitreus içindeki membranlar tarafından nörosensoryel retinanın çekilmesi sonucunda oluşurlar.Retina yüzeyi, diğer retina dekolmanlerından farklı olarak, gözün ön segmentine göre konkav bir yapılaşma gösterir. Retina yırtığı yoktur, ancak çekintinin artması ile yırtıklı dekolmana dönüşebilir. Dekole retina alanı hareketsizdir ve nadiren uzak çevreye kadar uzanır.

Çekintili RD nın en sık nedeni Proliferatif Diyabetik Retinopati , Proliferatif vitreoretinopati (PVR) , delici göz yaralanmaları ve prematüre retinopatisidir. Yırtıklı retina dekolmanlarında ilk operasyondan sonra %7-10 oranında PVR gelişerek çekintili RD oluşabilir, bunların tekrar operasyonu gerekir.

III. Seröz retina dekolmanı:

Enflamatuar veya tümöral bir retina veya damarsal hastalık sonucunda RPE nin hasarına ve kan-retina bariyerlerinin bozulmasına bağlı olarak retina altı alana sıvı birikmesiyle nörosensoryel retinanın RPE den ayrılmasıdır.

Retina yüzeyi düzdür, yırtıklı RD gibi kırışıklık göstermez. Retina yırtığı yoktur. Karakteristik özelliği retina altı sıvısının yerçekimine göre yer değiştirmesidir. Sıklıkla iki taraflıdır.

Daha çok Harada Hastalığı, arka sklerit, kollagen-damarsal hastalıklar, sempatik oftalmi, malin hipertansiyon, gebelik ve toksemi, malin melanom, koroid hemenjiomu ve metastatik tümörlerde görülür. Hastalarda vitritis varsa uçuşan cisimler görebilirler.

RD NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Regmatojen (yırtıklı) retina dekolmanlarında cerrahi yöntemler uygulanır. Bunlar dıştan kalıcı veya geçici bir materyelle skleraya bası, lazer, krio veya diyatermi kullanılarak yırtığın kapatılması, göz içi tamponad (pnömatik retinopeksi) ve vitrektomi ameliyatlarıdır.

Şekil;3 Pnemötik Retinopexi; Göz içerisine gaz verilerek retinayı arka duvara yaklaştıran tedavi yöntemidir.

 

Şekil;4 Vitrektomi; Göz içerisine girilip buraya müdahale ile retinanın yatıştırılması işlemidir.

 

Traksiyonel (çekintili) retina dekolmanlarında tedavi yine cerrahidir. Vitrektomi ve membranektomi, göz içi tamponadlar (hava, silikon yağı ve genleşebilen gazlar gibi), sklera basısı ve endolaser uygulamasını kapsar.

Eksudatif (seröz) retina dekolmanlarının tedavisinde nedene yönelik uygulamalar, kortikosteroid ve radyasyon tedavisi, laser ve krioterapi yapılır.

Yırtıklı retina dekolmanlarında ameliyattan sonra anatomik başarı oranı % 90 dolayındadır. Ancak, bu hastaların sadece % 35-60 ında 0.4 ve daha iyi bir görme keskinliği elde edilebilmektedir. Görsel sonucu olumsuz etkileyen en önemli faktör, arka kutup denilen merkezdeki sarı nokta bölgesinin dekole olmasıdır. Arka kutup dekolmanının süresi, yüksekliği, retina dekolmanının genişliği, hastanın yaşı, daha önce bir göz yaralanması veya katarakt ameliyatı geçirmiş olması da cerrahi başarıyı önemli ölçüde etkiler. RD cerrahisinin komplikasyonları ve nüks olup olmaması da sonucu etkileyen diğer faktörlerdir.

Çekintili dekolmanında cerrahi başarı oranları daha düşük ve onu etkileyen faktörler daha karmaşıktır.

Seröz retina dekolmanında görsel sonuç nedene, erken ve doğru tanıya ve uygulanan tedaviye göre değişir.

Koruyucu Tedavi Nedir?

Yırtıklı RD koruyucu tedavisi 1934 te başlamıştır, retina yırtıklarının veya yırtık oluşumuna yol açabilecek defekt ve dejeneresansların lazer fotokoagülasyon spotları ile çevrelenmesi veya ekvatora ya da ekvator önüne çepeçevre baraj yapılmasıdır. Doğru karar ve uygulama ile RD insidensinin anlamlı olarak azaldığı birçok araştırmacı tarafından gösterilmiştir.

Şekil;5 Yırtık etrafının lazer ile çevrelenip baraj oluşturulması.

Önceki bölümde sıraladığımız dekolmana hazırlayıcı lezyonlar; başta atnalı yırtıklar ve retina diyalizleri olmak üzere, kapaklı retina delikleri, yuvarlak atrofik delikler, kafes tarzı dejeneresanslar, kistik retina püskülleri, bastırmaksızın beyaz dejeneresanslar, çekintili periferik pigment kümeleri ve delikli retinoskizisler, akut AVD belirtileri ve risk faktörleri açısından değerlendirilerek gerektiğinde koruyucu tedaviye alınmalıdırlar.

VN:F [1.9.17_1161]
Bu yazıyı değerlendiriniz:
Rating: 4.0/5 (24 votes cast)
Retina Dekolmanı Nedir? Çeşitleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?, 4.0 out of 5 based on 24 ratings

144 Responses to Retina Dekolmanı Nedir? Çeşitleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

 1. çetin yılmaz diyor ki:

  hocam benin rahatsızlığım…sol gözümde retina da ödem oluşmuş net göremiyorum…tomografi çekildi, göz anjiosu yapıldı bir damarda hafif sızıntı olduğunu söyledi hocamız…nevanac isimli bir damla verdi 1 ay sonra tekrar kontrole gel dedi…bu damla ile gözüm normale döner mi…bu arada şeker ve tansiyon hastalığım yok yaşım 41 beni aydınlatırsanız sevinirim…

  • admin diyor ki:

   Çetin Bey,
   Öncelikle sitemize göstermiş ilgi için teşekkür ederiz.
   Yaşınızdan ve verilen tedaviden sizdeki hastalığın SSR (santral seröz retinopati) olduğunu tahmin
   edebiliyoruz.Verilen damlanın yanında stresten uzak olmanızda, eğer içiyorsanız sigarayı bırakmanızın da extra
   faydası olacağını bilmeniz gerekir.
   Gerçek neticeyi kontrolde kendi hekiminizden alacağınızdan buradan sizin verdiğiniz kısıtlı bilgilerle
   daha fazla extra bilgi vermemiz mümkün olamıyor.
   Geçmiş olsun, sağlıcakla kalın
   GÖZSAĞLIĞI

 2. ecrin diyor ki:

  Gözümde halka şeklinde ışık oluştu nesnelerin yarısını görebiliyordum yarısını görmekte zorluk çekiyordum ve giderek görüş alanım küçüldü daha sonra düzeldi.Başım ağrıdığında gözümün arka tarafı ağrıyor Gözümde yaşarma oluyor.Geçen senede olmuştu bu ikinci oluşu neden olmuş olabilir ??

  • admin diyor ki:

   Merhaba,
   Tür OFtalmoloji Derneğinin halkımızı bilgilendirmek amaçlı olarak
   kurmuş olduğu “Gözsağlığı” Sitesine göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkürler.
   Bu tür şikayetler migren veya başka bir nörolojik hastalık belirtisi de olabilir.
   Göz kökenli mi yoksa başka bir hastalıktan mı kaynaklanıyor onu ayırdetmek lazım.
   Bir göz doktoru tarafından değerlendirilmesinin tavsiye ederiz.
   Sitemize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür eder sağlıklı günler dileriz.
   GÖZSAĞLIĞI

 3. Yurdagül diyor ki:

  Merhabalar,

  Yaklaşık 10 sene önce ağır bir trafik kazası geçirdim. Başka yaralanmalarla birlikte sol gözüme de darbe aldığımı hatırlıyorum. O zamandan beridir sol gözümle cisimlerin sadece yarısını görebiliyorum. Yani üst kısmı çok net olmamakla birlikte, zor da olsa görebiliyorken, alt kısım siyah. Yaşım 20. 6-7 sene evvel muayene olmuştum. Ancak bir tedavisinin olmadığını söylemişlerdi. (Teşhisi de koyamadılar diye hatırlıyorum.)Bir tahmininiz var mı? Tedavi edilebilir mi acaba? Tekrar muayene olmayı düşünüyorum..

  Teşekkürler

  • fadibelli diyor ki:

   “Gözsağlığı” sitesine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Trafik kazasında gözün etkilenmesi kadar beyindeki görme yolları dediğimiz sinir iletileri de zedelenmiş
   olabileceğinden problem sadece gözde aramamak gerektiğini düşünürüz. Gözde ise retina, optik sinir zedelenmiş olabilir.
   Sinir hasarları genellikle geriye dönüşümsüzdür. Ancak 10 yıl çok uzun bir zaman mutlaka bir göz doktoruna başvurmanızda
   fayda vardır.
   Geçmiş olsun.
   GÖZSAĞLIĞI

 4. Gökhan KURT diyor ki:

  Merhaba,
  Bu güzel site için teşekkürler.
  Özellikle sol gözümde çok miktarda olmak üzere muşvolan problemim mevcut. Gözümdeki bu siyah cisimlerin psikolojimde yarattığı kötü etkiden kurtulmak istiyorum. Bu maksatla Amerika ya da isviçre gibi yerlerde yapılan laser vitrolysis tedavisi için yurt dışına çıkmak gibi bir niyetim var. Ne yazık ki ülkemizde genelde doktorların benim durumumda olan hastalar için yaklaşımı “zamanla gözlerini alışır” şeklinde oluyor. Ama durum böyle değil. Size sorum acaba yurt dışındaki bu gibi bir tedaviyi önerir misiniz (eyefloater laser solution)? Sizin bildiğiniz kadarıyla ülkemizde böyle bir tedavi var mı? Yoksa buna benzer bir tedavinin gelecekte ülkemizde olma ihtimali sizce var mıdır? Ya da bireysel olarak böyle bir şeyin ülkemizde gerçekleştirilebilmesi için elimizden gelen bir şey var mıdır? Bu problemin ben ve benim durumumda olan hastalar için ne denli büyük psikolojik problemler yarattığını sanırım zaten biliyorsunuzdur. Bu nedenle cevaplarınız ve yönlendirmeleriniz çok önemli. Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.

  • fadibelli diyor ki:

   Öncelikle geç cevabımız için özür dileriz.
   Floaters konusu oftalmolojinin sıkıntı konularından bir tanesi.
   Bu biraz da medikolegal konuya girdiğinden bizde “tedavi edilsin mi edilmesin mi?” tartışmalarına başlanmadı bile.
   ABD de sadece bunun için PPV (pars plana vitrektomi) ameliyatı geçiren hayli fazla sayıda insanlar mevcut.
   Ancak bu ameliyatın küçük de olsa enfeksiyon riski taşıdığını ve ameliyata bağlı enfeksiyonun da görme kaybı anlamına
   geldiğini hatırlatmakta fayda var.
   Lasere gelince komplikasyonlara açık ve tamamen masum olmayan bir yöntem.
   Sonuç olarak bu problemin çözümü için henüz komplikasyon ihtimali olmayan bir yöntem bulunmamaktadır.
   Gözdeki uçuşmalarla ilgili ayrıntılı bilgileri sitemizden edinebilirsiniz.
   Gözsağlığı’na göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun.

 5. SalihByzt diyor ki:

  Merhaba

  Babam 47 yaşında 8 yıldır.şeker hastası bugun endokilin bölümünde muayene oldu. Doktor göz muayenemizide istedi. Göz doktoru retina olduğunu gözde kanlanma ve sıvı toplaması olduğunu söyledi. Bizi göz hastanesine FFA – OCT tetkiklerini yaptırmayı önerdi. Tabiki gidecez ama korkum babamda görme kaybı olabilir mi ? Retinanın tedavisi ne şekildedir ve ne süreçtedir ?
  Teşekkürler

  • fadibelli diyor ki:

   Öncelikle hastanızı gören bir göz doktorunun önerileri sizi
   görmeyen uzaktan birinin tavsiyesinden daha değerli olduğunu hatırlatmak isteriz.
   FFA ve OCT ve şeker hastalığı ile ayrıntılı bilgiler sitemizden okuyabilirsiniz.
   FFA ve OCT birer tetkiktir, tedavi enstrumanları değildir.
   Görme kaybı şeker hastalığı olanlarda görülebilir, gerekli önlemleri zamanında alırsanız bu ihtimal azalır.
   Gözsağlığı’na göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun.

 6. Derya konak diyor ki:

  Merhaba hocam yuksek tansiyondan dolayi gozlerimde retinapati ve retina dekolmani olustu 2 yil once son kontrollerde sol goz % 60 sag goz % 85 oranda goruyor dedi doktor ve nevanac adli damla verdi sizce gercekten ise yararmi baska ilaclarla etkilesim yaparmi
  Sekerim yok ama sinira yakin kullanmalimiyim gozluk kullansam kucuk yazilari daha rahat okuyabilirmiyim uzaktaktaki yazilari daha net okuyabilirmiyim? Cevap icin simdiden sagolun

  • fadibelli diyor ki:

   Sizi muayene edip uzun zaman kontrol sonucunda göz doktorunun verdiği bir ilacı sizi
   görmeden uzaktan birinin tavsiyesine lütfen değişmeyin.
   Size verilen bu ilaç yüksek olasılıkla retinada oluşan küçük miktardaki ödem için
   verilmiş olabilir.Uzun süre kullanımda fayda sağlar.
   Retina hastalıkların tedavisi zaman alır.
   Gözlük kullanınca daha net görüyorsanız kullanmamakta direnmeyin.
   Geçmiş olsun.
   Gözsağlığı’na göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

 7. namık diyor ki:

  Sayın hocam benim rahatsızlığım gözümün önünde sis bulutu ve örümcek ağı gibi bir kitle var ve gözüm ara sıra kanlanıyor ve ve bazende ağrı yapıyor beyaza ve ışığa karşı hassaslaştı görmem azaldı yaşım 45 şeker ve tansiyon çıkmadı.rahatsızlığım nedir.tedavisi varmıdır? Tedavi için nereyi önerirsiniz? Teşekkür ederim.şimdiden

  • fadibelli diyor ki:

   Şikayetlerinizin her biri ayrı bir hastalığın belirtisi de olabilir, tek bir hastalığın belirtileri de.
   Sis bulutu diye tarif ettiğiniz şey kalıcı ise göz içerisinde bir kanamayı çağrıştırabilir.
   Arasıra kanlanma konjuntktivitten başlayıp göz kuruluğuna ve oradan da üveite kadar geniş bir yelpazenin
   belirtisi olabilir.
   Elbette ki sizi buradan teşhis edip tedavi etmenin olanağı yoktur. Vakit geçirmeden göz doktorunuza
   muayene olmanız gerekmektedir.
   Gözsağlığı’na göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   GÖZSAĞLIĞI

 8. kamil.öz diyor ki:

  hocam benim sağ gözümde coats hastalığı var.gözümün önünde dallanmış bir cisim var .bir kere lazer yaptırdım doktorum tekrar istedi.işe yaramazsa hangi tedavi uygulanır?eğer iğne tedavisi uygulanırsa kac seans gerekir?iğne fiyatları nedir?vitreus cerrahisi uygulanır mı?acıklarmısınız. TEŞEKKÜR EDERİM

  • fadibelli diyor ki:

   Göz Sağlığı konusundaki ülkemizin tek uzmanlık meslek örgütü olan Türk Oftalmoloji Derneği’nin, halkımızı bilgilendirme amacını taşıyan GÖZSAĞLIĞI sitesine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Tıpta “hastalık yoktur hasta vardır” kuralı vardır. Laser uygulaması bir çok amacı bulunduran bir yöntemdir. Bazen tekrarlamak gerekebilir. Göziçi enjeksiyonları hastalığın durumuna göre uygulama sayısı çeşitlilik gösterir. Bir kaç çeşit ilaç olduğundan ücreti de buna bağlı olarak değişebilmektedir. Retina hastalıklarında vitrektomi cerrahisi de bir seçenektir.
   En doğru bilgiyi göz hekiminizden alabilirsiniz.
   Sağlıklı günler dileklerimizle,
   GÖZSAĞLIĞI

 9. ALİ YAŞAR BİLGEN diyor ki:

  sayın site sahibi;ışık çakmaları sonunda sol gözde retina yırtılması oluşmuş.26.09.2013 tarihinde bir üniversite hastanesinde dekolman ameliyatı oldum(narkozla).10.01.2014 tarihinde silikonlar alındı.doktorum ameliyatın iyi geçtiğini söyledi,fakat şu an bayağı bulanık bir şekilde görüyorum.insanları tanıyamıyorum.geçen yıl şubat ayında katarak ameliyatı oldum,bayağı düzelme olmuştu.zamanla düzelme olabilirmi?bilgilendirirseniz sevinirim.teşekkürler.

  • fadibelli diyor ki:

   Göz Sağlığı konusundaki ülkemizin tek uzmanlık meslek örgütü olan Türk Oftalmoloji Derneği’nin, halkımızı bilgilendirme amacını taşıyan GÖZSAĞLIĞI sitesine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Retina ameliyatlarının görme sonucu uzun zamanda alınan uygulamalardır.Katarakt veya laser ameliyatları bir kaç günde istenilen seviyeye gelse dahi
   retina ameliyatının görme seviyesinin beklenilen düzeye gelmesi aylar alabilir.
   En iyi cevabı göz hekiminizden edineceğinizi hatırlatır geçmiş olsun dileklerimizle sağlıklı günler dileriz.
   GÖZSAĞLIĞI

 10. resul diyor ki:

  İyi günler iki gözümde astigmat rahatsızlığı var fakat sağ gözümde retina kırışıklığı denilen bir rahatsızlık olduğu söylendi ve ameliyat olmam gerekmis riskleri nelerdir ve ameliyat tavsiye edermisiniz. Bu arada bu rahatsizligimi lazer ameliyat olmak itedigimde ortaya çıktı lazer yaptırabilir miyim

  • fadibelli diyor ki:

   Göz Sağlığı konusundaki ülkemizin tek uzmanlık meslek örgütü olan Türk Oftalmoloji Derneği’nin, halkımızı bilgilendirme amacını taşıyan GÖZSAĞLIĞI sitesine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Hastayı görmeden hakkındaki sınırlı bilgilerle yönlendirmek bir Göz Uzmanının tavsiyelerinden daha değerli olamaz. Bu nedenle size yardımcı olabilecek
   kişi en yakınınızdaki Göz Hekimidir.
   Görmenize etki eden iki sorununuz olduğu anlaşılıyor, EXCİMER LASER sadece sizi gözlüksüz görmeyi amaçlayan bir yöntemdir.Ancak bu yöntem uygulanması
   halinde bahsini ettiğiniz retinadaki sorun oldukça sizin görme beklentinizi karşılamayabilir. Göz hekiminiz bu tip durumlarda sizin için en uygun tedaviyi önerecektir.
   Geçmiş olsun.

 11. Münevver Recan diyor ki:

  Böyle güzel bir site açtığınız için çok teşekkürler.

  • fadibelli diyor ki:

   Göz Sağlığı konusundaki ülkemizin tek uzmanlık meslek örgütü olan Türk Oftalmoloji Derneği’nin, halkımızı bilgilendirme amacını taşıyan GÖZSAĞLIĞI sitesine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür eder,
   sağlıklı günler dileriz.

 12. yasemin çakar diyor ki:

  Bu güzel site için çok teşekkürler.Yanlız sitemize nasıl sorumu gönderebilirim.Ay-
  dınlatırsanız,sevinirim.İlginize şimdiden teşekkür ederim.

  • fadibelli diyor ki:

   Türk Oftalmoloji Derneği’nin halkımızı bilgilendirmek amaçlı kurmuş olduğumuz “Gözsağlığı” sitesine göstermiş olduğunuz
   ilgi için teşekkür ederiz. Sorularınız sizin şimdi bu şekilde yapmış olduğunuz gibi yorum kısımlarından bize ulaşmaktadır.
   Sağlıklı günler dileriz.

 13. hasan çakar diyor ki:

  merhaba benim sağ gözümde örümcek ağına benzer bir şey var.coats hastalığı teşhisi kondu2 defa lazer oldum.doktorum ilki işe yaramış 2 de ise kalan bölgeler yapıldı.ayın 18de konrolum var.ama gözümde olan şey biraz daha arttı.göz damarlarını küçültmek için yapılmış sanırım.bu örümcek ağı gibi şey tamamen geçer mi? ilaç tedavisi yapılır mı ? eğer lazer işe yaramazsa bundan sonraki tedavi nedir?şimdiden çok teşekkür ederim.

  • fadibelli diyor ki:

   Türk Oftalmoloji Derneği’nin halkımızı bilinçlendirmek amaçlı kurmuş olduğu “Gözsağlığı” sitesine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Coat’s hastalığı tek taraflı, sebebi bilinmeyen retina damarlarının bir bozukluğudur. Kriyo veya lazer ile tedavi edilebilir.
   Tıpta genel kural “hastalık yoktur hasta vardır” şeklindedir. Konuyla ilgili en doğru bilgiyi sizi takip eden hekiminiz verebilir.
   Bizler burada sizden aldığımız kısıtlı bilgilerle tedavinize karardan ziyade tavsiyelerde bulunabiliriz.
   Geçmiş olsun.

 14. hilal diyor ki:

  hocam iyi günler benim gözümde 1.50 miyop var ama sol gözümde retina yırtıklığı var siyah nokta görüyorum beyaz bir duvara filan bakınca excimer lazer veya herhangi bir lazer tedavisi olabilirmiyim benim için çok önemli şimdiden teşekkürler.

  • fadibelli diyor ki:

   Göz hastalıkları ve sağlığı uzmanlarının ülkemizdeki tek mesleki derneği olan Türk Oftalmoloji Derneği’nin halkımızı bilinçlendirme amaçlı kurduğu
   “Gözsağlığı” sitesine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Eğer retinanızda problem varsa ve buna bağlı olarak o siyah noktayı görüyor iseniz, excimer laser olduktan sonra da o noktayı görmeye
   devam edersiniz. Sadece gözlük kullanmamış olursunuz. Excimer laser gözlükle ne görüyorsanız işlem sonrasında da gözlüksüz olarak o kadar görmeyi vaadeden bir yöntemdir, fazlası değil. Her hastaya excimer laser yapmak uygun değildir. Kime yapılıp yapılmayacağının kararını ancak sizi muayene eden ve gören bir hekim verebilir burada internet ortamında bu karar verilemez.
   Sağlıklı ve mutlu günler temennisi ile.
   GÖZSAĞLIĞI

 15. mehmet imal diyor ki:

  hocam ıyı gunler bu yararlı sıte ıcın tesekkur ederim yasım 20 bundan 1.5 yıl once gecıkmelı olarak retina dekolmanı teshısıyle gatada sol gozumden amelıyat oldum .. %90 gorme kaybım varken amelıyat sonrası %30 a kadar gerıldı doktorum koruma amaclı her ıkı gozumun etrafinı lazerle cevreledıgnı syledı fakat aradan 1.5 yıl gectı 3 gun once sag gozumde ucusan bır nokta farkettım sol gozumdekı dekolman belırtılerıne benzemıyor ama yıne de endıselyım onceden de sag gozumde ucusmalar olurdu ama gecerdı bu gecmedı 2 gundur.. Cok cıddı bır problem olabılır mı tedavısı mumkun mudursımdıden tesekkurler

  • fadibelli diyor ki:

   Bir gözünde retina dekolmanı olan kişinin diğer gözünde de görülme olasılığı yüksektir.
   Vakit geçirmeden göz hekiminizle temasa geçip muayene olmanızda fayda var.
   geçmiş olsun

 16. Serkandiyebiri diyor ki:

  Selamlar herkeze.Retina yirtilmalarinin sebeblerinden birdie gorma bozukluklari olabilrmi? Yani miyop, hipermetrop,astigmat vb. Yani laser yontemiyle bu kusurlardan kurtulmak retina yirtilma riskini azda olsa azaltirmi? Ben retina yirtilmasindan cok muzdarip durumdayim:( sol gozumden tam 7 kez ameliyat oldum su anda 0.6 gorme oranim var. Simdi ayni sikinti sag gozumde oldu 4 ay icinde 3 kezdaha ameliyat oldum. Cok sukur orada sari noktaya zarar gelmemis:) gorme kaybim cok az. Yurt disinda yasiyorum. Yasadigim durum olaganmidir Turkiyedede benim kadar operasyon geciren kardeslerim varmidir acaba? Bu arada yasim 37 hersey 3 yil once basladi.

  • fadibelli diyor ki:

   Sizi muayene eden göz hekiminizin burada verilen yazılı bilgiden daha faydalı olacağını lütfen unutmayın.
   muayene etmeden tarifle bir fikir vermemiz söz konusu değildir.
   Retinada problemi olanlarda, hele de yırtığı olanlara lazerle miyop tedavisi düşünülmez.
   Gözsağlığı sitesine göstermiş ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun

 17. ipek diyor ki:

  merhabalar 18 aylık bir bebeğim var ve gözünü toka ile çizdi korneada ve retinada yırtıklar oluştuğunu söyledi doktorumuz ve ameliyat oldu ve 3-5 gün sonra tekrar ameliyat gerektiğini ve derin hasar olduğunu söyledi görme kaybı our mu acaba?? şimdiden teşekkürler

  • fadibelli diyor ki:

   Sizi muayene eden göz hekiminizin burada verilen yazılı bilgiden daha faydalı olacağını lütfen unutmayın.
   muayene etmeden tarifle bir fikir vermemiz söz konusu değildir.
   Gözsağlığı sitesine göstermiş ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun

 18. Semih diyor ki:

  Hocam iyi günler babamda retına yırtılması dekolmanı varmış gözünde görmede sıkıntı yaşıyordu gıttık ve bu teşisi koydular 3 gun sonrasına amelıyat dedıler doktor dedı arastırın dedı baska doktorlarada gıdın bilgi alın dedı neden dedıgını anlıyamadık tam olarak bu hastalıgın nasıl bi yan etkısı vardır gözde kör olma ıhtımalı varmı bi yardımcı olursanız sevinirz saygılar.

  • fadibelli diyor ki:

   Retina dekolmanının tedavisi acildir.
   muayene etmeden tarifle bir fikir vermemiz söz konusu değildir.

   Gözsağlığı sitesine göstermiş ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun

 19. gece kuşu diyor ki:

  ablam 36yaşında.ilk gittimiz dr retina dekolmanı amaliyat olması gerekiyor dedi.amaliyatı başka dr yapar dedi.ona gittik muane oldu.oda yapılacak birşey yok dedi.yaparsak çok kanama olur acı çekersin demiş.adana tavsiye edeceniz dr var mı.lütfen yardımcı olurmusunuz.

  • fadibelli diyor ki:

   Sizi muayene eden göz hekiminizin burada verilen yazılı bilgiden daha faydalı olacağını lütfen unutmayın.
   Retina dekolmanının tedavisi acildir, basit bir şey değildir,muayene
   etmeden tarifle bir fikir vermemiz söz konusu değildir.
   En yakın göz hekimine başvurmanızı tavsiye ederiz.
   Gözsağlığı sitesine göstermiş ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun.

 20. Leyla diyor ki:

  merheba hocam benim goZumde retina yirtigi oldugunu soylediler 19yawondayim ne kadar sure icinde gozumu amaliyat yapdirmam onemli?onceden tewekkur ederim

  • fadibelli diyor ki:

   Sizi muayene eden göz hekiminizin burada verilen yazılı bilgiden daha faydalı olacağını lütfen unutmayın.
   Retina yırtığının tedavisi acildir, basit bir şey değildir,muayene
   etmeden tarifle bir fikir vermemiz söz konusu değildir.
   En yakın göz hekimine başvurmanızı tavsiye ederiz.
   Gözsağlığı sitesine göstermiş ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun.

 21. veysel avcıoğlu diyor ki:

  değerlı hocam önce selamlar sunuyorum ben 48 yasındayım 13 yasımdan berı gözlük takıyorum ılk taktığımda 18 yasından sonra ılerleme durur demıstı ılk dr um lakın hala numaram ılerlıyor -mıyopı- sımdı 8 sol 6.5 sag lazer olamıyorum goz mercegı cok ınceymış ,şımdıde retına dekolmanı cıktısol gözumde gözümün önünde 1 oval ve altında sacak gıbı sıyah lekeler geziyor buradakı dr 3-4 ay ıcınde kendılıgınden gecebilir dedı gözümün gerısınde ağrımda var sonuç ne olur nasıl bir tedavı önerirsiniz * selam ve dua ile kalın*

  • fadibelli diyor ki:

   Sizi muayene eden göz hekiminizin burada verilen yazılı bilgiden daha faydalı olacağını lütfen unutmayın.
   Bahsettiğiniz şey retina dekolmanı ise acil ameliyatı gereklidir.
   Vitre dekolmanını tarif ediyorsunuz gibi duruyor ki bu durumda sadece takip yeterli olabilir. İkisi birbirinden farklı durum.
   Yeni bir olayın belirtisi mi değilminin cevabını maalesef sizi muayene etmeden söyleyemem.
   Miyop bazı durumlarda sizdeki gibi ilerleyebiliyor. Bunun da önüne geçip yavaşlatmak imkanı pek bulunmuyor.
   Yapacağınız en iyi iş, hekiminizle olan irtibatı kesmeyin.
   Gözsağlığı sitesine göstermiş ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun.

 22. sedat erbay diyor ki:

  selamün aleyküm hocam ben 17 yaşındayım sağ gözde göz tembelliği vardı sonradan coats oluştu örümcek ağına benzer bişeyler görüyorum ilk başta küçüktü şimdi koçman oldu 2 defada lazer oldum doktor 3 ay sonraya randevu verdi toplancak o dedi sonra gerekirse 1 defa daha lazer yaparız dedi ayrıca göz sol gözde sanırım solucana benzeyen içi delikli uzun bir yapılanma var çok moralimi bozuyor kafamda saç kalmadı lütfen iyi bir şeyler söyeyin

  • fadibelli diyor ki:

   Sizi muayene eden göz hekiminizin burada verilen yazılı bilgiden daha faydalı olacağını lütfen unutmayın.
   muayene etmeden tarifle bir fikir vermemiz söz konusu değildir.
   Bahsettiğiniz şekilde hala uçuşma varsa mutlaka tekrar kontrole gitmenizde fayda var.
   Gözsağlığı sitesine göstermiş ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun

 23. halil diyor ki:

  selamün aleyküm hocam!benim sağ gözde tembellik vardı sonra örümcek ağına benzer bir şeyler oluştu coats tanısı kondu 2 defa lazer oldum doktor kendiliğnden toplanacak dedi ama ilk olusumundan itibaren dahadaartı birde sol gözde soluncana benzeyen içi yuvarlaklı bir yapı oluştu moralmi bozuyor doktor 3 ay sonra tekrar gel dedi 1 ay oldu hala aynı biraz yardımcı olun lütfen

  • fadibelli diyor ki:

   Sizi muayene eden göz hekiminizin burada verilen yazılı bilgiden daha faydalı olacağını lütfen unutmayın.
   muayene etmeden tarifle bir fikir vermemiz söz konusu değildir.
   Hala uçuşma varsa mutlaka tekrar kontrole gitmenizde fayda var.
   Gözsağlığı sitesine göstermiş ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun

 24. sedat erbay diyor ki:

  coats hastalığına ameliyat kesin çözüm olur mu? gözümün önündki örümcek ağına benzer şey geçecek mi? devlet bu ameliyatı karşılar mı? yaşım 17 bu ameliyatı olabilir miyim

  • fadibelli diyor ki:

   Sizi muayene eden göz hekiminizin burada verilen yazılı bilgiden daha faydalı olacağını lütfen unutmayın.
   muayene etmeden tarifle bir fikir vermemiz söz konusu değildir.
   En yakın göz hekimine muayene olup bu soruların kesin cevabını ondan almanız daha faydalıdır.Zira aynı
   hastalıkta ameliyat olabilecek hasta var, olamayacak hasta var, sizin faydalanıp faydalanamayacağınızı sizi muayene eden
   hekim söyleyebilir.
   Gözsağlığı sitesine göstermiş ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun

 25. Sinem diyor ki:

  Merhabalar, geçen hafta pazartesi aniden annemin görmesinde bir engel oluştu.
  doktor enfeksiyondan kaynaklı retinada ödem olduğunu söyledi. Antienflamatuvar iki damla verdiler ve de başağrısı için naprosyn hap verdiler. dün 1 hafta oldu ancak görmesi hala aynı düzeyde bu tip bi hastalığın iyileşme süreci nedir? bu konuda sadece bilgi alsam gerçekten çok sevinirim. o kadar çaresiz bir durumda kaldıkki doktora güveniyoruz ancak insan iyileşme süreci göremeyince uykuları kaçıyor.

  • fadibelli diyor ki:

   Sizi muayene eden göz hekiminizin burada verilen yazılı bilgiden daha faydalı olacağını lütfen unutmayın.
   muayene etmeden tarifle bir fikir vermemiz söz konusu değildir.
   Bahsettiğiniz hastalığın iyileşme süreci zaman alır.
   Gözsağlığı sitesine göstermiş ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun

 26. Büşra diyor ki:

  Merhaba.. 4-5 ay önce ışığa hassasiyet,göz yanması,siyah noktalar şikayeti ile doktora gittim sol gözünde delik var var yırtılma riskine önlem olarak lazer yapalım dediler. sol gözüme Yag Lazer yapıldı 2dk da bitti.Göz kuruluğum için damla kullandım.Ancak şikayetlerim hala devam ediyor ve siyah uçuşan cisimler arttı.Lazer sonrası bir etki yada yırtılma olabilir mi?

  • fadibelli diyor ki:

   Sizi muayene eden göz hekiminizin burada verilen yazılı bilgiden daha faydalı olacağını lütfen unutmayın.
   muayene etmeden tarifle bir fikir vermemiz söz konusu değildir.
   Bahsettiğiniz YAG lazer ise uçuşmanın artması normal, retinadaki yırtık için önleyici lazer yapıldıysa
   ve hala uçuşma varsa mutlaka tekrar kontrole gitmenizde fayda var.
   Gözsağlığı sitesine göstermiş ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun

 27. erhan_prs diyor ki:

  gözümde yüksek miyopi var. -12.50 ye -9.50 yaş 21. bunlar lens numaraları.
  sorcağım bazı sorular yukardaki konuyla ilgili değil.
  gözümde ben kendimi bildim bileli hep ucusan cisimler görürüm. parıldamalar. beyaz bir yere baktımmı daha çok belli olur. güneşli havalarda kahverengi sanki solucan gibi birbirlerine yapısıklar falan. gökyüzüne baktıgımda parlamalar.siyah noktalar falan.
  bunlardan öütürü 3 doktor gezdim. birisi bende de var önemli değil diğeri yüksek miyoptan kaynaklanıyor retinayla ilgisi yok. diğeri de eski bir doktorum du. sende bu cocuklugundan beri var ben biliyorum. bu tehlikeli değil dediydi. şimdi yukarda yazılanlara bakıyorum durum tehlikeli gözüküyor. doktora gidin deniyor gidiyoruz ilgilenilmiyor… ya da doktorlar haklıdır. yüksek m,yoptan ötürü olabilir. bi sorum buydu. ışık çakması konusuna gelince sanırım görmüyorum sadece gözüme parmağımı sokarsam oraya buraya ittirirsem ışıldamalar falan oluyor. veya kafamı sert bir şekilde sallasam. bunları denedim. şimşek çakması gibi değilde bi beyaz ışık topu gibi bişe oluşuyo. tabi bu gözüme müdahale edersem olusuyor…
  diğer sorum lazerde hastaneler arasında birisi -10 miyopu sıfırlıyo kimisi -12 hatta birtane doktor videosunda -18 e kadar sıfırlanıyor dediydi. şu bi kesin benm kornea kalınlığım lazere uygunmus. doktor lazerden sonra bir gözüm sıfır olur -12.50 olan ise 1-2 derece arasında kalır dedi. lazerde gözde derece kalma olabilir mi? son sorum kusura bakmayın çok yazdım biliyorum. bu ezelden beridir gördüğüm ucusan hatta ekrana bakarken gözümün kenarına kaçıp kabolan lekeler lazere engel olur mu? bu soruyu doktora sormayı unuttuydum. ama doktor benim bu lekeleri gördüğümü biliyor… cok uzun yazdım kusura bakmayın teşekkürler

  • fadibelli diyor ki:

   Sizi muayene eden göz hekiminizin burada verilen yazılı bilgiden daha faydalı olacağını lütfen unutmayın.
   Bahsettiğiniz şey ciddi olsaydı retina muayenesi ile ortaya çıkardı üç hekim de bir şey bulamadıysa içiniz rahat olsun, gözünüze bastırmayın.
   Myop tedavisindeki numara farklılığı cihazdan cihaza, işlemden işleme değiştiğinden farklı şeyler söylenmiştir.
   Myop tedavisi olsanız dahi uçuşmalar yine görülecektir
   Gözsağlığı sitesine göstermiş ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun.

   • erhan_prs diyor ki:

    teşekkürler ilginizden ötürü. bu arada herangi bir retina muayanesi olmadım sadece doktorlar yüzüme bakıp bunları söyledi. birisi sadece ”bide gözün içine bakalım” dedi. daha sonra numaraların alındıgı makinaya bidaha oturdum aynı şeyleri uyguladılar okadar. bir ev büyüyüp küçülüyo bulanıklaşıyor birde yandaki deliğe baktım gözüme birden hava vurdular ilk defa böyle bişeye maruz kaldım sandalyeden düşcektim 🙂 gözün içine bakalım derken acaba bi hastalık varmı? gibisinden bişemi dedi onu bilmiyorum. sadece beni bidaha göz numaralarını alan makinaya oturttu. karşıdan baktı. sanırım o cihazla sadece numaralar alınmıyor.

 28. merve diyor ki:

  Merhaba hocam babannemin gözünde şimşek çakması ışıklar olmuş şimdide siyah kül gibi noktaların olduğunu ve ağrısı olduğunu söylüyor ne olabilir önemli bir sorunmudur

  • fadibelli diyor ki:

   Geçmiş olsun.
   Sizi muayene eden göz hekiminizin burada verilen yazılı bilgiden daha faydalı olacağını lütfen unutmayın.
   Bahsettiğiniz durum retina yırtığı olabilir, bu açıdan en yakın göz hekimine başvurmanızda fayda vardır.
   Gözsağlığı sitesine göstermiş ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun.

 29. murat uçar diyor ki:

  mrb hocam ben murat benim sağ gözümde coats hastalığı teşhis edildi gözümün önünde örümcek ağına benzer uçan bir cisim var gözümü nereye cevirsem o tarafa geliyor doktorum en son gittiğimde 3 ay sonra gel dedi o toplanak dedi ama hala aynı ilk oluştuğundaki boyutu değil büyüdü birazcık ayrıca sol gözümde uzun içi delikli ince hafif belli yapı oluştu asıl sorum ameliyat olsam tamamen geçer mi? yaşım 17 ameliyaat olabilirmiyim?2.50 civarı miyop var oda tedavi edilebilir mi?tşkkür ederim…

  • fadibelli diyor ki:

   Sizi muayene eden göz hekiminizin burada verilen yazılı bilgiden daha faydalı olacağını lütfen unutmayın.
   Bahsettiğiniz şey retinada yeni bir olayın belirtisi olabilir, 3 ayı beklemeden tekrar göz hekimine başvurmanızda fayda vardır.
   Gözsağlığı sitesine göstermiş ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Geçmiş olsun.

 30. mehmet diyor ki:

  merha hocam yasım 27 3 sene önce gözüme gelen bir darbeden dolayı gözümde bulanıklık görüntüde dağılma oldu özellikle akşamları ışıklı cisimlerde hareli görüntü oluyo.doktorlar retinada sarı nokta denilen yerde çok ufak bir iz kaldığını tedavisinin olmadığını söyledi bu olay beni psikolojik olarak çok yıprattı zamanla ilerler diye çok korkuyorum.internetten araştırdığım bilgiye göre bu konuda çalışmalar başlamış fareler üzerinde denemeler yapılıyormuş ne kadar doğrudur bilinmez. bu konu hakkında beni bilgilendiriseniz çok memnun olurum şimdiden teşekkür ederim

  • fadibelli diyor ki:

   Sizin hastalığınızı tam olarak bilemediğim, verdiğiniz bilgiler yeterli olmadığı için sizi gerektiği gibi
   aydınlatamayacağım. En doğru bilgiyi sizi muayene eden hekiminizden alabilirsiniz. Bununla birlikte farelerde
   retina konusundaki devam eden binlerce araştırma konusu vardır. Bu araştırma konularının
   fareler üzerinde edinilen bilgilerin insanda denemeye başlanması da ayrıca zaman alır.
   Siz onları bekleyene kadar görme kalitenizi nasıl arttırabilirmisiniz, lens veya gözlükle bunların üstesinden gelebilir
   misiniz o konuda hekiminizden bilgi almanızda fayda var.
   Geçmiş olsun.

 31. ömer diyor ki:

  bnm gözümde retina dekolmanının belirtileri var kesinlikle yaşım 16 sol gözüm özellikle net görememe ışıklar çok yansıyor sanki toprak toprak görüyorum net bir yere bakarken uzagı göremiyorum amaliyat olmakdan cok korkuyorum gözlük kullanmıyorum doktora 1 yl önce gittik astigmat başlangıcı var demişti lütfen bilgilendirirmisiniz.

  • fadibelli diyor ki:

   Retina dekolmanının belirtilerinin olduğu her gözde olacak diye bir şart yok. Böyle bir teşhisin doğru olup olmadığını anlamak için en yakınınızdaki göz hekiminize başvurmanızdan başka çareniz yoktur.
   Göz sağlığına göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder sağlıklı günler dileriz.

 32. Rabia diyor ki:

  Merhaba.sol gözüm miyop aynı zamanda sarı noktaya yakın bölgede damar sızıntısı olduğu söylendi.sadece üstten hafif dalgalı kırık görüyordum.1doz lucentis oldum hemen akabinde görmem daha kötü oldu nesneler küçüldü bakınca yazılar herşey hatalı baskı şeklinde gözükmekte.1 buçuk aydır bu şekilde bu iğnenin bi zararı bu zamanla geri çekilir mi

  • fadibelli diyor ki:

   Geçmiş olsun, eğer göz içerisine ilaç yaptırdıysanız belli zamanlarda kontrole gitmek durumunuzdasınızdır.Şu anki gözünüzün sağlığını en iyi anlayacak kişi sizi daha önce muayene eden tedavinizi yapan göz hekiminizdir.
   Göz sağlığına göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder sağlıklı günler dileriz.

 33. Ömer Alper diyor ki:

  Hocam bundan 5 sene önce sağ gözümün arkasında baloncuklar olustuğu gerekçesiyle ameliyat edildim.İlk başlarda normal seyirde devam eden günlük yaşantım ilerleyen zamanlarda önce sağ gözümde,ardından sol gözümde gözümün ortasında yukarı tarafında ve merkez eksenli ağrılarla karsılastım ve hala da devam etmekte bu da günlük yaşantımı olumsuz etkilemekte.Sizce sorun nedir ve ne yapmamı önerirsiniz

  • fadibelli diyor ki:

   Retina dekolmanı ameliyatı olan bir kişi hiç bir problemi olmasa bile mutlaka belli zamanlarda göz hekimine kontrol olmalıdır. Göz tansiyonu yüksekliğinden göz kuruluğuna kadar, da bu ameliyatla ilgili veya ilgisiz, basit veya ciddi başka problemler de olabilir. Bunu anlamak için en yakınınızdaki göz hekiminize başvurmanızdan başka çareniz yoktur.
   Göz sağlığına göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder sağlıklı günler dileriz.

 34. sungur diyor ki:

  Merhaba hocam benim sağ gözümde uçuşan mercekler var ve bu mercekler yüzünden bazı meslekleri olamayacağım bana bunun nedenini ve en kolay tedavi şekli hakkında bilgi verirsenlz çol sevinirim…

 35. gökhan diyor ki:

  Hocam, bundan 12 ay önce gözüme ssr tanısı konulmuştu kullandığım ilaçlar(azopt, nevanac, kalinor, diazomid) sayesinde geçmişti fakat 10 ay sonra tekrarladı. 2 aydır başka bir doktora gözüküyorum ilk gittiğimde 450mikrondu gözümdeki sıvı kontrol ilaç (nevanac, diazomid, kalinor, ocuvite) verdi azopt damla vermedi. bir ay sonra kontrole gittim ve sıvı birikmesinin 329 mikron olduğunu söyledi doktor iyi bu dedi iyileşiyorsun. Bir ay daha aynı ilaçlara devam dedi ve dün kontrole gittim sıvı 470 mikron olmuştu PDT tedavisi uygun gördü ve sevk etti. Öğrenciyim ve tez döneminde olduğumdan yoğunlaşamıyorum bu rahatsılığım sebebiyle.

  • fadibelli diyor ki:

   Geçmiş olsun. Kontrollere devam etmeniz dışında stres ve sigaradan uzak durmanızı öneririz.

 36. deniz diyor ki:

  merhaba, bundan yaklasik 4 ay once sag gozumde dikkatli etrafa bakarken hareket halinde siyah bir nokta beliriyordu ve doktora gittigimde goz muayenesi oldum herhangi bir gorme kaybi olmadigini tamamen saglikli oldugunu gozlerimin ve ardindan goz retinasina bakmak icin damla kullandirdi ve baktiginda herhangi bir problemin olmadigini sadede retinada ufak sivi akmasi oldugunu soyledi ve ileride zamanla kendiliginden kaybolabir da alismam gerektigini sadece bu duruma cunku tedavisi olmadigini soyledi , sizce ne yapmam gerekiyor bu durumdan ister istemez rahatsiz oluyorum tesekkurler.

  • fadibelli diyor ki:

   Gözde oluşan uçuşma şikayetleri göz hekimi tarafından muayene edilmelidir.
   Göz hekimi tarafından görüldü ise size herhangi bir tedavi önermedi ise kontrole gitmeniz yeterlidir.
   Geçmiş olsun.

 37. cem diyor ki:

  Bende 7,5-8 numara düzeyinde bir miyop var. 5-6 yıldır hiçbir ilerleme yok, sabitlendi sanırım artık. Fakat biliyorum ki, ileri derece miyop olan hastalarda retina dekolmanı riski biraz daha fazla. Bu durum beni biraz tedirgin etti. Bu nedenle bugün retina muayenesi oldum. Doktor her iki gözde de hicbir sorun olmadigini, yalnızca ikisinde de saat 5 yönünde dejenerasyon denmeyecek düzeyde küçük bir şey olduğunu (sanirim sarkma gibi bir ifade kullandı), miyoplarda bunun normal olduğunu ve tedirgin olacak hiçbir şey olmadigini söyledi. Yine de yılda 1 kez kontrol edilse iyi olur dedi. Sizin internette bununla ilgili yazınızı gördüm ve fikrinizi almak istedim. Korkmam gereken bir durum var mıdır? Yani başıma ilerde retina ile ilgili iş açacak bir durumla karşılaşır mıyım? Teşekkür ederim.

  • fadibelli diyor ki:

   Buradan yapılan yorumlar taktir edersiniz ki sizi muayene etmiş lezyonu görmüş olan hekimin yorumundan daha az kıymetlidir.
   Genel olarak myopların senede en az bir kez muayene olması bu yüzden istenir.
   Beklenmeyen bir şey hissettiğinizde mutlaka hekiminize daha kısa sürede başvurun.
   Geçmiş olsun

 38. Dilara diyor ki:

  Merhabalar. Sol gözümde retinada delik tespit edildi. Doktorum lazerle çevreleme yapılması gerektiğini söyledi. Bu operasyon acı verir mi, bilgilendirebilir misiniz?

  • fadibelli diyor ki:

   Göz içi lazer uygulamalarında minimal ağrı olabilir. Bu ağrı merkezden perifere gidildikçe artabilir. Dayanılmayacak bir şey değildir.
   Ağrıdan kaçıp yaptırmazsanız daha büyük problemlerle karşılaşabilirsiniz.
   Geçmiş olsun.

 39. cem diyor ki:

  peki retinada görülen her anormallik ilerler mi, yoksa 20’li yaşlarda bu tür retina lezyonları olağan bir durum mudur? şu an korkmamı gerektirmeyen bir lezyon, ilerde mutlaka tehlikeli bir şeye dönüşecek midir, asıl sormak istediğim bu.

  • fadibelli diyor ki:

   Her anormallik ilerleyici olmayabilir, hekim muayenesi olmadan bundan emin olamazsınız.
   Mutlaka değil ama ihtimal vardır o yüzden kontrol olmanızda fayda vardır.

 40. merdem diyor ki:

  senelik kontroller yaptırarak, ileri derecede miyop olmama rağmen retina dekolmanının önüne geçebilir miyim? yani kontrollerimi ihmal etmemek şartıyla, içim rahat edebilir mi bu konuda?

 41. Doğan Sert diyor ki:

  Hocam iyi günler. Ben 17 yaşında hafif miyobu (1.75 1.50) olan bir gencim. Yaklaşık iki gün önce sol gözümde kısmi bir bukanıklaşma başladı. Ve bu sabahtan itibaren kısmi bir görüş yaşıyorum sol gözümde. Problemin ne olduğunu merak ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim

  • fadibelli diyor ki:

   Kısmi görüş demekle kısmen görüyor ve kısmen göremiyor olduğunuzu anlıyorum. Bu şekildeyseniz en yakın göz hekimine müracaat edin.
   Geçmiş olsun.

 42. Hüseyin Yılmaz diyor ki:

  Doktor bey Retina ameliyatı olursam sorun olurmu sıkıntı yaşarmıyım yukardaki yorumları okudum hep başarısız olaylar yazıyor :S bendemi oyle olcam

  • fadibelli diyor ki:

   İnternet ortamında genelde sıkıntılardan bahs edilir. Bunlar ihtimal dahilinde olan şeyler ama
   illa öyle bir sonuca maruz kalacaksınız diye de bir durum yok.

 43. ülker diyor ki:

  Hocam benim kızım 27 yaşında ve baş ağrısı çekiyordu bir süredir. Göz doktoruna götürdük bişey demediler. Sonrada nörolojiye götürdük mr çekildi çok şükür bişey çıkmadı. Bugünde devam eden baş ağrıları sebebiyle özel bir göz kliniğine götürdük. Sol gözünde %60 görme kaybı varmış. Acaba ilaç ya da ameliyatla tedavi yönetmi var mı? Cevap için şimdiden çok teşekkür ederim.

  • fadibelli diyor ki:

   Görme kaybının sebebi önemli. Görme kaybı yapan binlerce neden var.
   Bunlar içerisinde tedavisi olan var olmayan var.
   Başağrısı da buna bağlı olabilir veya bundan bağımsız da olabilir.
   Burada hastayı görüp muayene etmeden size verebileceğimiz yanıtlar da sınırlı oluyor.
   Geçmiş olsun.

 44. derya diyor ki:

  Hocam Merhaba
  Gözümde aniden ışık patlaması ve ardindan görüntünün kısa süreli kapanması şikayetiyle muayeneye gittim. Ilac ve mercek muayenesi sonunda gözümde dejenerasyon ve siyah noktaların olduğu söylendi. Tekrarlanmasi durumunda hemen gelmemi söylediler. Konulan teşhis ne anlama geliyor yardimci olur musunuz. Teşekkür ederim

  • fadibelli diyor ki:

   Konulan teşhisin ne olduğunu yazmamışsınız. anlattığınız hadise Posterior Vitre Dekolmanı olabilir, değilse de
   her halukarda tekrarlaması halinde retina yırtığı şüphesi ile tekrar görülmesinde fayda var.
   Geçmiş olsun.

 45. hanife diyor ki:

  hocam oğlum askerde silahtan bir parçann patlamasıyla gözünden yaralandı halen gatada yatmakta parça beyazdan girmiş arkayı ağır yaralamış o göz hiç görmüyor olan ameliyatlar göz bütünlüğünü korumak amaçlı imiş retina ağır hasar görmüş 1 ay oldu olay olalı bu süre görme ihtimalini imkansızlaştırıyormu ?

  • fadibelli diyor ki:

   Evvela geçmiş olsun. Şu kadarını söyleyeyim GATA’daki göz cerrahisinin imkanları dünyanın sayılı merkezlerindendir. Özellikle de
   göz travmalarında. Şu anda bu haliyle dünyanın en iyi merkezlerinde ne yapılıyorsa orada da onların yapıldığından emin olabilirsiniz.
   Hastanızı görmediğim ve müdahale etmediğim için buradan sizin ifadelerinizle sizi yanlış yönlendirebilirim.
   Hekimlerinize güvenin. Sağlık ve şifa temennilerimizle, geçmiş olsun.

 46. elif diyor ki:

  Iyi gunler hocam benim sorum biraz farkli olucak ama okursaniz sevinirim
  Bundan 4 yil once gozluk kullanmaya basladim ve su anda goz numaram 1.75 miyop. Her iki gozum icinde gecerli njmaram , lakin gozumden yas geldiginde , gozlerim doldugunda yada gozume su kacmasi durumlarinda gozum tamamen cok net bir sekilde uzagi goruyor ,. Bir iki defa da olmadi genelde hep boyle oluyor, bunun sebebi nedir simdiden tesekkurler…

 47. özgürr diyor ki:

  hocam merhaba.benim 2-3 ay önce siddetli bas agrılarım oldu bu agrılar goze kadar vurdu.norologa gittim mr cekildi cok sukur birsey cıkmadı.ayrıca halsizlik uyusmalarve parmakta karıncalanma sorunlarım olustu kan testinde b12 eksikligi cıktı.1 ay igne kullandım şikayetlerim gecti.takip eden dönemde göz önünde ucusan nesneler belirdi ve goruste birsürü parlayan ufak noktalar vardı.göz doktoruna gittim 2 gözdede retina yırtıgı tespit edildi.argon lazer yapıldı.ucusan nesneler ve parıltılı ufak noktalar devam ediyor acaba zamanla gecermi bunlar.teşekkürler hocam.

 48. can diyor ki:

  merhaba 1 yıl önce lazer ameliyatı oldum muayene de gözlerimde hiçbir problem kalmadığı söylendi, fakat sağ gözümde ışık biraz kısık gibi geliyor, hani telefonun ekran parlaklığını kısarsınız ya işte onun gibi ama odaklanıp baktığım yazıları çok net görüyorum. zamanla geçer diye düşündün ama geçmedi. sebebi ne olabilir tedavisi mümkünmüdür? ilginiz için teşekkürler

  • fadibelli diyor ki:

   Lasik uygulaması geçirdiğinizi tahmin ederek sorunuzu cevaplıyorum. Bazı vakalarda haze denen
   bulanıklık olabiliyor, hekiminize başvurmanızda yarar var. Geçmiş olsun.

 49. büşra diyor ki:

  Oncelikle böyle faydalı bir site actıgınız icin tesekkürler. Benim sorum şöyle: ben 5.5 derece miyopum. Yaklasik bir ay once gözümde uçuşan siyah noktalar belirdi. Doktora gittim gözümü damlayla büyütüp baktı ve bir sorun yokmus. Miyop oldugum icin bu ucusan nesneleri görüyormusum. Gözünde ışıkçakması olursa gel ded
  Hocam bu ışık çakması dediğimiz sey nasıl oluyor onu bilmiyorum tarif edermisiniz . Gökyüzüne veya tavana baktığımda kküçük parlamalar oluyor yıldız kayması gibi acaba ışık cakması bumudur? hocam iki hafta once gittim doktora ve bunlari söyledi simdi tekrar gitmem gerekir mi iki hafta icinde yırtık olusmus olabilirmi ? Ve son sorum hocam bu gözümün önünde uçuşan nesneselerin hic iyilesme veya azalma ihtimaliyok mu doktorum asla iyilesmez bunlara alışacaksın dedi ve o gün bugündür hayatim zindan psikolojim alt üst oldu . Hic geçmeyecek mi bunlar? Bu göz önünde uçuşan nesneler bir hastlikmidir yoksa herkeste olan birseymidir? Hocan bana yardimci olursaniz duaciniz olurum verceginiz bilgiler cok önemli lùtfen sorularıma cevap verim. Şimdiden allah razi olsun..

  • fadibelli diyor ki:

   Her hasta kendince değerlendirilir, görmeden öneride bulunmak doğru değildir.
   Göz hekiminize görünmeniz ve tavsiyelerine uymanızı öneririz.
   Geçmiş olsun.

 50. Ateş diyor ki:

  sağ gözümde loş ışıkta karanlik ve belirsiz görme var. Sol gözüm ile kiyasladiğimda gecenin sabaha döndü vakit işiğinda daha sararmiş görüyorum , gözlük kontrolümde numaralarım sabit kaldi 2 yildir 3 miyop 1,25 astimat sağ gözüm 2miyop 0.8 astimat sol gözüm 93~97 yili arasi mpgn tip 1 geçirdim kortizon tedavisi aldim. 1 yildir böle bi şikayetim var. Göz tansiyonum ölçüldünde normal olduğu söyledi. Ne yapmam lazim yönlendirirmisiniz

  • fadibelli diyor ki:

   Her hasta kendince değerlendirilir, görmeden öneride bulunmak doğru değildir.
   Göz hekiminize görünmeniz ve tavsiyelerine uymanızı öneririz.
   Geçmiş olsun.

 51. ANIL AYDIN ŞENER diyor ki:

  Öncelikle tüm doktorlarımıza merhabalar ben 18 yaşında erkek hastanız olarak size yazmaktayım.ben Malatyada yaşamaktayım ve Turgut Özal Tıp Merkezinde Göz hastılkları polikliniğine gittim ve sol gözümün arka kısımda retinada eskiye dayalı tahminen 1 yıl kadar önce oluşmuş darbeye bağlı yırtık tespit edildi.yalnız gittiğim doktor diğer doktorlarla istişare yaparak yırtığa herhangi bir cerrahi işlem uygulanmamasına takip edilmesine çünkü cerrahi müdahalenin göz kaybına sebebiyet vercek kadar ciddi risklerinin olduğunu söylediler ben ve ailem normal olarak bu hastalık hakkında daha detaylı bilgi ve çözüm önerileri için size ulaşmak durumunda kaldık en kısa sürede cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.

  • fadibelli diyor ki:

   Retina yırtığı tespit edilirse tedavi edilmesi gerekebilir.
   Bazı eski retina delikleri kendiliğinden iyileşebilir.
   Hastayı görmeden öneride bulunmak doğru değildir.
   Göz hekiminize görünmeniz ve tavsiyelerine uymanızı öneririz.
   Geçmiş olsun.

 52. Sibel diyor ki:

  Hocam merhaba,

  Kardeşimin gozünde birkaç hafta önce de oluşmuştu şimdi yine olştu beyaz tabakasında önden gözükmüyor yandan bakıldıgında beyaz tabakanın üstünde minik bir su kabarcığına benzer bir şişlik var doktora gitti fakat net bir şey söyleyemedi suni gözyaşı verdi sadece ne yapmamız gerekli ne önerebilir siniz?

  • fadibelli diyor ki:

   Hastayı görmeden öneride bulunmak doğru değildir.
   Göz hekiminize görünmeniz ve tavsiyelerine uymanızı öneririz.
   Geçmiş olsun.

 53. sena diyor ki:

  Merhaba , bundan 5-6 ay önce gözüme bir krem kaçtı fakat okuldaydım ve çok hastaydım yıkama şansım olmadı daha sonra gözüm yavaş yavaş küçülmeye başladı doktora gittim ancak bi şey olmadığını söyledi ve göz damlası verdi onları kullandım ama gözüm geçmedi diğer gözümden bir kat daha küçük ve artik psikolojim bozulmaya başladı ara sıra normal gibi oluyor nadiren ama sonra tekrar kuculuyor yaklaşık 2 aydır da küçülen gözümün onunde siyah ip gibi bir cisim var sizce bunların sebebi ne ve tedavi edilirse geçermi lütfen bana yardımcı olun gerçekten çok korkuyorum ve artik sürekli ağlamaya başladım, 16 yaşındayım şimdiden tesekkurler.

  • fadibelli diyor ki:

   Her hasta kendince değerlendirilir, görmeden öneride bulunmak doğru değildir.
   Göz hekiminize görünmeniz ve tavsiyelerine uymanızı öneririz.
   Geçmiş olsun.

 54. oğuzhan diyor ki:

  merhaba doktor bey benım sol gozumun ustunde agrı var basımda agrıyo norolojıye gıttım bıseyın yok dedı tomografı cekıldım cok gıttım norolojıye sayısını unuttum gozumde ne sorun alabılır sımdıden tesekkur ederım

  • fadibelli diyor ki:

   Sitemizin amacı halkımızı bilgilendirmektir.
   Muayene edilmeden teşhis etmek amacımız bulunmamaktadır.
   En yakın göz hekiminize görünmenizde fayda var.
   Geçmiş olsun.

 55. eyüp diyor ki:

  hocam benim annemin gözünde 20 gün önce sineklenme bulanık görme ışık çakması filan oluyodu.. bunlardan 1 hafta sonra doktora gittik.. doktor retina yırtılması dedi ve lazerle ameliyat etti.. olalı 10 gün filan hala aynı şikayetler devam ediyo normal mi acaba bunların olması.. zamanla geçermi bunlar..

 56. Hüseyin diyor ki:

  Hocam ameliyat geçirdim retina dekolmanı şuan gözüm bulanık ve hafif siyah perdeli görüyor görüntü biraz iyileşti bide cift görüyorum hocam bilgilendiriseniz sevinirim

  • fadibelli diyor ki:

   Bu sitenin amacı göz hastalıkları konusunda halkımızı bilgilendirmektir.
   Kişiye özel sağlık durumunun öğrenilmesi ancak muayene ile mümkün olmaktadır.
   Ameliyatınızı yapan göz hekimi tarafından muayene edilmenizde yarar var.
   Geçmiş olsun.

 57. Tuğba diyor ki:

  Nolursunuz bana bir cevap verin. Çok sevdiğim birisi inşaattan düştükten sonra kanlanma kayma olmaya başladı ve bir anda da kör oldu doktor kapanan göz birdaha açılmaz demiş göz tansiyonu ve kızarıklık için krem verip yollamış bir hafta geçmeden yine gel demiş. Mahfolmuş bir haldeyiz. bunun bir çaresi yokmudur.

  • fadibelli diyor ki:

   Bu sitenin amacı göz hastalıkları konusunda halkımızı bilgilendirmektir.
   Kişiye özel sağlık durumunun öğrenilmesi ancak muayene ile mümkün olmaktadır.
   En yakın göz hekimi tarafından muayene edilmenizde yarar var.
   Geçmiş olsun.

 58. PINAR ERKARA diyor ki:

  sol gözümü kapatıp sağ gözümle bakığımızda yuvarlak bir gölge görüyorum acil bir doktora görünmem gerekiyormudur acaba yoksa şu an ağır alerji hapları kullanıyorum onun yan etkilerimidir.

  • fadibelli diyor ki:

   Kişiye özel sağlık bilgileri ancak muayene ile mümkün olmaktadır.
   En yakın göz hekimi tarafından muayene edilmenizde yarar var.
   Geçmiş olsun.

 59. nur diyor ki:

  Merhaba,eşim 2 ay önce tek gözde 2 yırtık nedeni ile vitrektomi ile katarakt opr oldu gaz verildidiğer göze de laser yapıldı. haftalık kontrollarda problem yoktu. belirli pozisyonda yatmasına rağmen 45 gün sonra aynı gözde başka bir yerde tekrar yırtık oldu bu sefer krıo yapıldı slikon kondu ve glokom çıktı(62 yaşında tansion ilacı alıp tansionu normal diabati yok)bu normal beklenen bir şey midir.eşim sporcu, dağcı, kayak yapan aktif bir insandır.şu an istirahat ediyor bundan sonra nüx sıklığı nedir?sedanter mi yaşayacak?bu olaydan önce kayak ve sık uçak seyahatleri olmuştu bunlar etkili olmuş olabilir mi?

  • fadibelli diyor ki:

   Sitemizin amacı hasta teşhis ve tedavisi değil doğru bilgiyi vermek amaçlıdır.
   Kişiye özel sağlık bilgileri ancak muayene ile mümkün olmaktadır.
   En doğru bilgiyi hastanızı ameliyat eden göz hekimi tarafından edinebilirsiniz.
   Geçmiş olsun.

 60. Mehmet akif diyor ki:

  Floaters için hala bi gelişme yok mu? Bu konuyla ilgili çalışmaları takip edebileceğimiz bi sayfa bi mecra var mı? Sağlık bakanlığına bu konu hakkında farkındalık yaratılabileceğimiz mecralar varmı siz işin o tarafında olduğunuzdan soruyoruZ .
  Bu psikolojik kansere çare 8 yıl öncede aynı mantıkla bakıyorlardı . Şimdi 8 10 yıl sonrası tıp cok gelişecek bekleyip umut etmek de saçma, doktorların bu gibi hastaların şikayetlerini önemsemeyip konferanslarda dile getirmemesi getirse bile rant kesiminin gerekli fonu ayırmadığından bu hastalık bir ömür boyu daha devam edecek gibi geliyor . Cevaplarınız ve yorumlarınızı önemsiyoruz.

  • fadibelli diyor ki:

   Floaters için yurtdışında vitrektomi ameliyatları yapılabilmektedir.
   Ancak ülkemizde floatersa vitrektomi çok uygulanan bir yöntem olmamakla birlikte
   hasta ister ve komplikasyonları kabul etmesi durumunda uygulanabilir.

 61. kenan diyor ki:

  Merhaba ben Kenan, bundan iki ay once is kazasi gecirdim gozume Agir bir darbe aldim simdi sag gozumle goremiyorum iki aydir tedavilerim suruyo. Maalesef dun bana bit daha goremiyecegimi soylediler. Retina parcalanmis yapilacak bit set yok dediler. Türkiye ye gelsem hangi hastaneye onerirsiniz. Simdiden tesekkurler.

  • fadibelli diyor ki:

   En yakın göz doktoruna ulaşın o sizi muayene ettikten sonra sizi aydınlatacaktı.
   Geçmiş olsun.

 62. gizemliqq diyor ki:

  merhabalar benim sorunum gozumun arada yuvarak gormesı bırde net bakınca yagmur yagıyomus gıbı neden olabilir goz doktoruna gıttım gecen hafta ondan sonra damla verdı damladan sonra boyle oldu kuruluk varmıs

  • fadibelli diyor ki:

   Bu sitenin amacı hasta teşhis ve tedavisi değil doğru bilgiyi vermek amaçlıdır.
   Geçmiş olsun.

 63. sedat diyor ki:

  Merhaba 2005 Yıllında sağ gözümde rahatsızlığımdan dolayı Dicle Üniversitesi Göz Anabilim dalı doktorları yaptıkları anjo ffa sonucu SSR teşhisi koydular.Acular damla ve diazomid tb kullandım.Farklı doktorlara gittim aynı şeyleri söylediler.Görme merkez noktasında ödem oluştuğunu belirtiler.Operasyon için risk alamadıklarını söylüyorlar.Bazan sol gözümde de aynı şikayetler oluyor.Bu konuda tedavi için arayış içerisindeyim..Herkes bişey söylüyor kimi lazer kimi iğne ile tedavi yapıldığını diyorlar.bu arada görme kalitesi gittikçe düşüyor yazıları bullanık karışık görüyorum..yardımlarınızı bekliyorum…saygılar…

  • fadibelli diyor ki:

   Bu sitenin amacı hasta teşhis ve tedavisi değil doğru bilgiyi vermek amaçlıdır.
   Sorununuzu sizi bizzat muayene eden hekim tarafından çözülebilir.
   SSR tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Yapmanız gereken en önemli şey takiplerinizi aksatmamaktır.
   Geçmiş olsun.

 64. Tugba diyor ki:

  Merhaba, 20 yasindaym 4 yila yakin migrenim var.. bundan bir yil once siddetli migren gecirmistim ve kafa doktoruna gittim, sag gozumdeki leke ilk gunden belli vardir ama en son gecirdigm bas agrisindan sonra buyudugnu fark ettim, rontgen ve emar cekildi temiz cikti migren teshisi onaylandi fakat o son migrendimden sonra hic migrenim olmadi ama sag gozumdeki lekede son migrenden sonra birdaha gitmedi, normalde sadece migren oldugnda cikan lekeyi son yildir. Surekli goruyorum ve 3 aydir dahada buyudgnu hissediyorum bir is yaparken surekli ucusuan orumcek agsina benzeyen veya yuvarlak cizimler gormeye basladim sizce sebebi ne olabilir doktorum bunun tedavi olmadigni soyledi ama gittikce buyuyor gozumdeki leke ve yukaridaki ameliyat resimlerindede korktum ameliyat olmadan lazer olmadan tedavi olunurmu acaba? Ve sizce bendeki sorun ne olabilir? Tesekkur ederim simdiden

  • fadibelli diyor ki:

   Bu sitenin amacı hasta teşhis ve tedavisi değil doğru bilgiyi vermek amaçlıdır.
   Sorununuzu sizi bizzat muayene eden hekim tarafından çözülebilir.
   Geçmiş olsun.

 65. İlaydat diyor ki:

  Merhabalar 16 yaşındayım beyaz bir yere bakınca siyah ışıklar görüyorum ve çok rahatsız olmaya başladım sizce ne yapmalıyım?

  • fadibelli diyor ki:

   Tarif ettiğiniz şeyin mahiyetini
   ancak o gözü muayene eden hekim söyleyebilir.
   En yakın göz hekiminize muayene olmanızı tavsiye ederiz.
   Geçmiş olsun.

   Gözsağlığı.

 66. Irem diyor ki:

  Gözümde retina yirtigi var ve birçok yerde incelmeler var. Yaşım 19. Lazer tedavisi uygulanması mantıklı mi? Yan etkileri olur mu? İncelen yerlere de lazer tedavisi uygulanır mi?

  • fadibelli diyor ki:

   Tarif ettiğiniz şeyin mahiyetini lazerin sizin için uygun olup olmadığını
   ancak o gözü muayene eden hekim söyleyebilir.
   En yakın göz hekiminize muayene olmanızı tavsiye ederiz.
   Geçmiş olsun.

   Gözsağlığı.

 67. Ahmet diyor ki:

  Merhaba ben 34 yaşındayım 3 ay önce gözümde Ağrı ve kızarıklık sebebiyle göz dokturuna gitmiştim bana gözünde birşey yok sadece göz suyun hafif azalmış Demişti ve damla vermişti şimdi Sağdan sola veya tam tersi bakarken gözümün önünden saç teli gibi bir çizgi geçiyor görmemde herhangi bir problemim yok sebebi ne olabilir sizce? Teşekkür ederim

  • fadibelli diyor ki:

   Halkımızı göz hastalıkları ve sağlığı konusunda doğru bilgilendirmeyi amaçlayarak
   kurulan “Gözsağlığı” sayfamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Hasta görülüp muayene edilmeden buradan teşhis edilip tedaviye geçilmesi olanaksızdır.
   Görmüş olduğunuz şeyin mahiyetini ancak gözünüzü muayene eden hekim söyleyebilir.
   En yakın göz hekiminize muayene olmanızı tavsiye ederiz.
   Geçmiş olsun.

   Gözsağlığı.

 68. gulsah diyor ki:

  Hocam kızım 2007 doğumlu. Bana o gün anne gözümde siyah noktalar var dedi. Senin de her baktığın yerde var mı dedi. Ben ne zamandır var kızım dedim. Hep vardı dedi. Doğuştan herkes aynı görüyor sanıyor. Hemen dr götürdük. Su toplaması varmış. Işığa güneşe hassasiyet vs. Ama bu her zaman var sonradan oluşan bir durum değil ki. Önemli görmüyor dr larımız ama anne olarak çom üzülüyorum. Bunun tedavisi yok mu? Neden oluştu böyle bir su toplanması hocam . Lütfen az bilgi veriniz. Saygılar

  • fadibelli diyor ki:

   Halkımızı göz hastalıkları ve sağlığı konusunda doğru bilgilendirmeyi amaçlayarak
   kurulan “Gözsağlığı” sayfamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Siz de takdir edersiniz ki hasta görülmeden muayene edilmeden buradan teşhis edilip
   tedaviye geçilmesi olanaksızdır.
   En yakın göz hekiminize muayene olmanızı tavsiye ederiz.
   Geçmiş olsun.

   Gözsağlığı.

 69. İmren köle diyor ki:

  Iyi gunler hocam benim gözlerim de çocukluğum dan bu yana dairesel rahatsızlık oluyor du görmeden bi sıkıntım yok ama bu rahatsızlığı m çok arttı nedeni ne olabilir acaba ?

  • fadibelli diyor ki:

   Halkımızı göz hastalıkları ve sağlığı konusunda doğru bilgilendirmeyi amaçlayarak
   kurulan “Gözsağlığı” sayfamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Siz de takdir edersiniz ki hasta görülmeden muayene edilmeden buradan teşhis edilip
   tedaviye geçilmesi olanaksızdır.
   En yakın göz hekiminize muayene olmanızı tavsiye ederiz.
   Geçmiş olsun.

   Gözsağlığı.

 70. Mete Gündüz diyor ki:

  benim 6 yaşında oğlum var 3 aydır az gördüğünü 1 metreye kadar yakını anca gördüğünü farkettik bir devlet üniverstesınde proff. DR retina incelme olduğunu tedavisi olmadiğini boşu boşuna parçalanmamazı daha fazla bilgi vermedi böylede kalabılır ilerleyebilirde dedi tedavisi varmıdır önerebilceğiniz bir hastahane varmı ? bize bir yol gösterirseniz seviniriz şimdiden teşekkürler

  • fadibelli diyor ki:

   Halkımızı göz hastalıkları ve sağlığı konusunda doğru bilgilendirmeyi amaçlayarak
   kurulan “Gözsağlığı” sayfamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
   Siz de takdir edersiniz ki hasta görülmeden, muayene edilmeden buradan teşhis edilip
   tedaviye geçilmesi olanaksızdır.
   En yakın göz hekiminize muayene olmanızı tavsiye ederiz.
   Geçmiş olsun.

   Gözsağlığı.

 71. Zeynep diyor ki:

  Hocam merhaba,
  Sağ gözümde uçuşan siyah nokta şikayeti ile doktora gitttim ve retina yırtılması olduğunu söyledi.Argon lazer uygulaması yapıldı 3 yere.operasyonun ardından 2 gün geçti.ben hala siyah nokta uçuşmaları görmekteyim.Doktoru aradığımda gördüğüm siyah noktaların gitmeyeceğini söyledi.bu doğru mudur? bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler..

  • fadibelli diyor ki:

   Retina yırtığının yerini siz siyah nokta olarak görmektesiniz. Laser tam da onun etrafına yapıldığı için bu siyah noktanın
   tamamen kaybolmasını bekleyemessiniz, ancak zamanla farketmeyecek kadar alışırsınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir