Katarakt Ameliyatları Hakkında Halkımızın Dikkatine!

Göz hastalıkları alanında ülkemizin tek bilimsel ve mesleki kuruluşu olan Türk Oftalmoloji Derneği, son günlerde kamuoyunu ciddi olarak meşgul eden katarakt ameliyatlarının beklenmeyen sonuçları hakkında halkımızı aydınlatma gereği duymuştur.

 • Katarakt ameliyatı basit bir ameliyat mıdır?
  Kesinlikle hayır! Katarakt ameliyatı, dünyada ve ülkemizde sayıca en çok yapılan ameliyatların başında gelir.  Nerede yapılırsa yapılsın; hasta seçimi, hazırlık, cerrahi işlem ve ameliyat sonrası bakım yönünden her aşamada özen gerektiren ciddi bir girişimdir.
 • İyi sağlık hizmeti için belirli koşullar gerekir.  Hekimler hastaları için en iyisini isterler.
  İyi sağlık hizmeti, insana, etik değerlere, bilgiye ve emeğe verilen önemle sağlanabilir. İyi hizmet ve iyi tedavinin belirli bir maliyeti de vardır.
  Türk göz hekimleri, katarakt ve diğer göz hastalıkları tedavisini ülkemizde başarıyla gerçekleştirecek, hatta uluslararası düzeyde önderlik yaparak diğer ülke hekimlerini eğitecek durumdadırlar.
 • Her müdahelenin istenmeyen sonuçları olabilir
  Komplikasyonlar, bazan tüm önlemlere rağmen ameliyatların kaçınılmaz bir neticesi olabilir.  Ameliyat sonrası enfeksiyonları da nadir olarak görülebilen istenmeyen sonuçlardır. Bu sonuçlara; üniversite, kamu hastaneleri, özel hastaneler ve tıp merkezleri de dahil olmak üzere her türlü kurumda rastlanılabilmektedir.
  İstenmeyen durumların en aza indirilebilmesi için sorumlu yöneticilerin, kurumların, hekimlerin ve hastaların gerekli özeni göstermesi şarttır.
 • Toplumda sağlık taramaları gerekli midir? Bu hizmeti kim vermelidir?
  Elbette gereklidir. Ama bu taramalar, bir hastalığın toplumda görülme sıklığını tespit etmek, halkı sinsi ve tehlikeli bazı hastalıklara karşı uyarmak amaçlarına yönelik olarak yapılmalıdır.
  Ülkemizde, halkımızın hastalıklara karşı bilinçlendirilmesi, koruyucu önlemler hakkında eğitilmesi, toplumda sağlık istatistiklerinin çıkarılması görevi temel olarak Sağlık Bakanlığı’nındır. Ticari amaç gütmeyen dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, kamuyla iş birliği yaparak bu amacın gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilirler.
  Bu amaçların, özel sağlık kuruluşlarının birincil ilgi alanına girmediği açıktır.
 • Bazı özel sağlık kuruluşlarının sağlık taraması kampanyalarının amacı ne olabilir?
  Sağlık taraması adı verilen bu tür kampanyaların asıl amacı bellidir: Kendi kurumlarına hasta yönlendirmek.
  Son yıllarda, bazı özel sağlık kuruluşlarının göz hastalıklarını tarama görüntüsü altında, gezici ekiplerle köy, kasaba ve kentlerimizde dolaştığını, TIR, otobüs ve minibüslere yerleştirmiş birkaç cihazla göz hastalıklarını sözde teşhis ederek, insanlarımızı kendi hastane ve tıp merkezlerine yönlendiklerini gözlemekteyiz.
 • Göz hekimlerinin temsilcisi  olarak bu tür kampanyalara neden karşıyız?
  Çünkü, bu taramaların hasta sağlığını olumlu yönde etkileyebilmesi için bilimsel temelde ve bir plan çerçevesinde yapılması gerekir.
  Türk Oftalmoloji Derneği olarak, bu kampanyaların durdurulması konusunda yetkili makamlar nezdinde defalarca girişimlerde bulunulmuştur.
  Özel kuruluşların bu faaliyetlerine kesinlikle izin verilmemesi talebimizi yetkili makamlar nezdinde huzurlarınızda tekrar ediyoruz.
 • Sağlıklarına önem veren insanlarımıza sesleniyoruz.
  Ücretsiz hasta taramalarına, hasta taşımalarına ve basın/televizyonda sıklıkla yer alan bazı kurumların reklam mahiyetindeki sözde bilgilendirici, ama temelde yönlendirici sağlık programlarına itibar etmeyiniz.
  Türk Oftalmoloji Derneği gibi kar amacı gütmeyen kamu ve sivil toplum örgütlerine kulak veriniz.
  Göz hekimlerimize güveniniz. Özenli ellerin yapacağı ve yaşam kalitesini yükseltecek ameliyatlardan korkmayınız.

Bu vesileyle, nedeni yapılacak inceleme ile ortaya çıkacak olan son olayda mağdur olan hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz.

Türk Oftalmoloji Derneği

VN:F [1.9.17_1161]
Bu yazıyı değerlendiriniz:
Rating: 4.4/5 (21 votes cast)
Katarakt Ameliyatları Hakkında Halkımızın Dikkatine!, 4.4 out of 5 based on 21 ratings