Tag Archives: katarakt

Katarakt Ameliyatları Hakkında Halkımızın Dikkatine!

Göz hastalıkları alanında ülkemizin tek bilimsel ve mesleki kuruluşu olan Türk Oftalmoloji Derneği, son günlerde kamuoyunu ciddi olarak meşgul eden katarakt ameliyatlarının beklenmeyen sonuçları hakkında halkımızı aydınlatma gereği duymuştur. >>