Kategori Arşivi: Gözlük ve Kontakt Lens

Refraksiyon (kırma) nedir? Kırma kusurları nelerdir? Gözlük ihtiyacı nasıl oluşur?

Kelime olarak “yeniden kırılma” anlamına gelir. Işığın gözün optik ortamları tarafından kırılmasının, istenilen şekilde yeniden kırılmasını ifade eder. Göz Hastalıkları yönünden ise gözün kırma kusurunun tespiti için yapılan muayeneye verilen isimdir. Göz hekimlerinin en sık yaptığı işlem olan refraksiyon bu özelliğiyle temel oftalmolojik muayenelerin başında gelir. >>

Gözlük takmak gözlük numarasının artmasına veya azalmasına neden olur mu?

Gözlük takmak gözleri zayıflatarak gözlük ihtiyacını arttırmaz veya numaranın artmasına neden olmaz. Tam terside geçerlidir yani gözlük takmak gözlük numarasını azaltmaz. Gözlük net görmek için takılır, numaranın değişimine neden olmaz. Aynı şekilde kontak lens takılması da ihtiyacı değiştirmez. Kırma kusurları yani miyopi, hipermetropi ve astigmatizma göz yapısının sonucudur ve gözlük takmadaki amaçta bu yapısal farklılıkların neden olduğu odaklama problemini düzeltmektir. Gözlük takarak göz yapısı değiştirilemeyeceğinden numaranın değişimi de söz konusu değildir. >>

Dinlendirici gözlük var mıdır?


>>

Kontakt Lens Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? Kontakt Lensle İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

>>