Gözlük takmak gözlük numarasının artmasına veya azalmasına neden olur mu?

Gözlük takmak gözleri zayıflatarak gözlük ihtiyacını arttırmaz veya numaranın artmasına neden olmaz. Tam terside geçerlidir yani gözlük takmak gözlük numarasını azaltmaz. Gözlük net görmek için takılır, numaranın değişimine neden olmaz. Aynı şekilde kontak lens takılması da ihtiyacı değiştirmez. Kırma kusurları yani miyopi, hipermetropi ve astigmatizma göz yapısının sonucudur ve gözlük takmadaki amaçta bu yapısal farklılıkların neden olduğu odaklama problemini düzeltmektir. Gözlük takarak göz yapısı değiştirilemeyeceğinden numaranın değişimi de söz konusu değildir.

Katarakt, glokom ve göz tümörleri gibi erişkin dönmede görülen göz hastalıkları bebek ve çocuklarda görülebilir mi?

Katarakt, glokom gibi daha çok erişkin dönemde görülen göz hastalıkları bebeklerde ve çocuklarda da görülebilir.  Patolojik tanı farklı olmakla beraber göziçi tümörleri (en sık retinoblastom) de bebeklik ve çocukluk döneminde görülebilir. Erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır. Katarakt ve göziçi tümörlerde gözbebeğindeki beyazlık ailenin ilk farkettiği bulgu olabilir ve bu durumda vakit geçirilmeden bir göz hekimine başvurulmalıdır. Erken tanı ve tedavi ile retinoblastomda tedavi mümkündür. Konjenital ve infantil kataraktlar sistemik hastalıklar (örn:galaktozemi) intrauterin enfeksiyonlar (TORCH) ile birlikte gelişebileceği gibi tek başına da görülebilir. Aile hikayesi olması her zaman gerekli değildir. En kısa sürede ameliyat yapılarak hızlı görsel gelişimin olduğu dönemde yoksunluk ambliyopisi gelişmesi engellenmelidir.

Glokomda ise erişkinden farklı olarak bebeklerde ve çocuklarda göz yapısında aşırı büyüme görülür. Hasta ışıktan rahatsız olur, göz sulanması vardır. Tedavi edilmezse kornea zamanla saydamlığını yitirip beyaz bir hal alır ve optik atrofi gelişir. Tedavi en kısa sürede cerrahi uygulanmasıdır.  

VN:F [1.9.17_1161]
Bu yazıyı değerlendiriniz:
Rating: 3.7/5 (6 votes cast)
Gözlük takmak gözlük numarasının artmasına veya azalmasına neden olur mu?, 3.7 out of 5 based on 6 ratings