Femtosaniye laserle (femtosecond laser) katarakt cerrahisi nedir? Bu yeni yöntemin tedaviye katkısı nasıldır?

Katarakt Cerrahisinde bugün için en yaygın kullanılan teknik nedir?

Katarakt Cerrahisi’nde en yaygın kullanılan teknik, fako (fakoemulsifikasyon) yöntemidir

Katarakt Ameliyatı aşağıdaki safhalardan oluşmaktadır;

1.Gözün Kornea denilen saydam tabakasının kenarlarından göz içine küçük bir kesiyle giriş yapılır.

Korneaya elmas bıçak ile giriş kesisi yapılışı.

2. Kataraktlı merceği saran zarın ön yüzüne  yuvarlak bir pencere açılması.Bu işleme kapsulotomi denir.

Kataraktlı lensi saran zarda pencere oluşturulması (Kapsülotomi)

3. Kataraktlı mercek merkezinin ultrasonik dalgalarla göz içinde parçalanarak alınarak lens kapsülünün içinin tamamen boşaltılması

Kataraktlı lensin fako yöntemi ile lensin parçalanıp alınması işlemi.

4. Göz İçi Merceği (GİM) yerleştirilmesi ve göze giriş için yapılan kesilerin kapatılması

Aşağıda bu safhaların tamamını içeren bir animasyon videosunu görmektesiniz.


Femtosaniye laserle katarakt ameliyatı nedir, nasıl yapılır?

Femtosaniye laserler katarakt cerrahisine yeni girmiştir. Katarakt cerrahisinin kesi ve kataraktlı lensin parçalama safhalarında kullanılır.

Katarakt ameliyatının bütün safhalarını femtosaniye laserle gerçekleştirmek mümkün müdür?

Katarakt ameliyatının  femtosaniye laser ile yukarıdaki bahsedilen katarakt ameliyatındaki safhaların ilk ikisinin yapılması mümkündür. Üçüncü safhası ise kısmen yapılabilmektedir.

Femtosaniye laser katarakt ameliyatı “el değmeden” mi yapılır?

Hayır. Bugünkü femtosaniye laser teknolojisi robotik cerrahi sayılmaz. Hekimin teknolojiyi iyi kullanması kadar el becerisi de önemlidir.

Femtosaniye laser katarakt ameliyatında bıçak kullanılmamakta mıdır?  

Femtosaniye laser enerjisi ile astigmatizmayı düzeltebilecek kornea üzerine gevşetici kesiler bıçaksız olarak gerçekleşebilir. Göz içine giriş için kullanılan çelik ya da elmas mikrobıçaklara daha az ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bunların tamamen ortadan kalktığı da iddia edilemez çünkü:

              a.  Femto ile yapılan korneal kesiler zaman zaman kesici bıçak kullanımını gerektirmekte,

              b.  Femto ile başlanılan kataraktlı lens çekirdeği kırma işlemi fako ile devam etmektedir.

Femtosaniye laser ile kornea kesilerinin ve kataraktlı lensin zarın ortasında soyularak pencere açılması.

Femtosaniye laser katarakt ameliyatında istenilmeyen cerrahi problemler (komplikasyon) yok mudur?

Zar soyulması safhasında komplikasyon oranını düşürse de tamamen komplikasyonsuz bir ameliyat denilemez. Kornea kesilerinin sızdırmazlık yönünden daha güvenli olduğu söylenebilir. Lensin ön zarının soyulma safhasındaki komplikasyon oranını azaltması  sayesinde konulacak merceğin pozisyonu yönünden avantaj sağlar. Ancak dünyada yeni başlamış bir teknolojidir ve gelişmeye ihtiyacı vardır. Bilimsel raporlarda kayda değer komplikasyonlar bildirilmektedir.

Kataraktlı lensin zarında pencere açılması ve kataraktlı lensin femtosaniye ile küçük parçalara ayrılması işlemi

Femtosaniye laserle katarakt ameliyatı daha kısa sürede mi yapılır?

Hayır. Hastanın lazer işlemi ayrı, daha sonraki cerrahi ayrı odada yapılacağı için toplam ameliyat süresi uzar. Ancak kataraklı merceğin ultrasonik yöntemle parçalanma ve emilme süresini ve bunun için gereken enerji seviyesini düşürme avantajı sağlar.

Femtosaniye laserle ameliyat her katarakt hastasına uygulanabilir mi?

Hayır. Femtosaniye laser korneada kısmi beyazlanma olduğunda, çok beyaz kataraktlarda, lens pozisyon değişikliklerinde, gözbebeğinin yeterince genişlemediği olgularda işe yaramamaktadır.

Femtosaniye ile katarakt ameliyatı ucuz bir ameliyat mıdır?

Hayır. Maliyeti standart fako cerrahisine göre daha pahalıdır

 

VN:F [1.9.17_1161]
Bu yazıyı değerlendiriniz:
Rating: 4.0/5 (30 votes cast)
Femtosaniye laserle (femtosecond laser) katarakt cerrahisi nedir? Bu yeni yöntemin tedaviye katkısı nasıldır?, 4.0 out of 5 based on 30 ratings